ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Võ Minh (Sales Manager)
Cell: 0907 862 746
AMT CO., LTD
ĐC:  207/A Tổ 01, Ấp 02, Xã Hội Nghĩa,
Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
MST: 3701895040

Tel: 0274 3 648 887  – 0274 3 648 746

Fax: 0274 3 648 886
Skype: amtco_printing

Email: vominh@amtprint.com
Email: sales@amtprint.com
Email: info@amtprint.com
Email: purchasing@amtprint.com
Email: account@amtprint.com

Website: http://amtprint.com

Call Now